Nytt textblock
Nytt textblock

Kvalitet och miljö

Vårt miljöarbete skall gälla hela företaget med alla dess verksamheter och omfatta all personal. Miljöarbetet skall genom ständig utveckling leda till nya och förbättrade metoder och tekniker för att leva upp till marknadens och myndigheternas krav. Huddinge Relämontage AB skall i sina projekt söka minimera, kontrollera eller förebygga miljöpåverkan så långt det är tekniskt och ekonomiskt rimligt. I samband med projektgenomgången av projektet identifieras miljöaspekterna för att därefter värderas. Vi strävar alltid efter att uppnå högsta möjliga kvalitet i våra åtaganden och därmed få nöjda kunder.

Vi arbetar enligt EIO:s kvalitetssystem EIO-Q som innehåller checklistor om allt från offertstadiet till slutleverans. detta innebär att vi utför egenkontroller fortlöpande under arbetets utförande.

 

Broar
Skyddsrum
Stationer
P-garage
Alfa-laval
Sundstrans
Skolor
Forsells Smide
Elproman
Stockholmsmässan
Södertörns Högskola
KI Syd
Ericsson
Virkestorkar i Sverige och Norge
Djurö Skola
Årsta Skola
Äldreboende Lidingö
Äldreboende Värmdö